Οι Δελφοί κατά την περίοδο της Λατινοκρατίας

Οι Δελφοί, από την Κοσμογραφία του Sebastian Munsters.
Έκδοση Βασιλεία 1574 (Ξυλογραφία),
αρχείο Λ. Παπαλεξανδρή

Η περιοχή του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών εγκαταλείφθηκε τον 7ο αι. μ.Χ. και δεν ανέκαμψε οικιστικά παρά μόνο κατά την πρώιμη Οθωμανική περίοδο. Η ευρύτερη περιοχή καταλήφθηκε από τον Βονιφάτιο τον Μομφερρατικό, βασιλιά της Θεσσαλονίκης, το 1205, κατά τη διάρκεια του διαμελισμού της βυζαντινής αυτοκρατορίας μετά τη Δ΄ Σταυροφορία. Ακολουθώντας το δυτικό φεουδαρχικό σύστημα, οι νέοι μονάρχες διένειμαν τα εδάφη σε τιτλούχους τους στρατεύματος και της ακολουθίας τους. Έτσι, η Άμφισσα και η γύρω περιοχή μετονομάστηκε σε La Sole (Σάλωνα) και δόθηκε στην οικογένεια των Ντ’ Ωτρεμενκούρ (D’ Autremencourt), που συχνά παραφράζονται σε Στρομονκούρ (Stromoncourt). 

Ο πρώτος κόμης της περιοχής ήταν ο Θωμάς, ο οποίος καταγόταν από την γαλλική Πικαρδία. Με στρατιωτικές επιχειρήσεις επεξέτεινε την κυριαρχία του περίπου σε όλη τη σημερινή Φωκίδα. Στην προσπάθειά του να καταλάβει το Γαλαξίδι, ωστόσο, συνάντησε αντίσταση από τον Δεσπότη της Ηπείρου Μιχαήλ Α΄ Κομνηνό Δούκα και έχασε τη ζωή του σε μάχη το 1212. Οι βυζαντινοί κατόρθωσαν να κυριαρχήσουν για μικρό διάστημα, αλλά ο γιος του Ντ’ Ωτρεμενκούρ, Θωμάς Β΄, ανέκτησε τον έλεγχο της περιοχής και οι Φράγκοι παρέμειναν κύριοι της περιοχής έως το 1318, όταν η Καταλανική Εταιρία προσεταιρίστηκε το Δουκάτο των Αθηνών, στο οποίο ήταν υποτελείς οι Ντ’ Ωτρεμενκούρ. 
Οι Καταλανοί παρέμειναν κύριοι της Θεσσαλίας, της Βοιωτίας, της Αττικής και της Φωκίδας ως τα 1390 περίπου, όταν τη θέση τους πήρε μια άλλη εταιρεία, αυτή των Ναβαρραίων. Οι επόμενες δύο δεκαετίες ήταν ιδιαίτερα ταραγμένες, με συνεχείς διαμάχες μεταξύ των Λατίνων και των Βυζαντινών Δεσποτών του Μορέως. Κουρασμένοι από τις πολεμικές αναταραχές, αλλά και από την τυραννική μορφή της Έλενας Ασανίνας Κατακουζηνής, χήρας του τελευταίου κυρίου των Σαλώνων Λουδοβίκου Φρειδερίκου της Αραγωνίας. Έτσι, το 1394 άνοιξαν τις πύλες της Άμφισσας στο στρατό του Βαγιαζίτ Α΄, που είχε κατέλθει στην Ελλάδα έπειτα από πρόσκληση των βυζαντινών. Το 1402 η περιοχή καταλήφθηκε από τους Δεσπότες του Μορέως και δυο χρόνια αργότερα ο Θωμάς Παλαιολόγος την πούλησε στους Ιωαννίτες Ιππότες. Οι Οθωμανοί όμως επέστρεψαν και πάλι και την κατέλαβαν οριστικά το 1410. 

Κείμενο: Αφροδίτη Καμάρα, Δρ. Αρχαίας Ιστορίας